Alexis Delevaux: Từ góc nhìn của một Dịch vụ Lấy ngoại lệ Châu Âu - Việt Nam

Alexis Delevaux, được biết đến trong giới ảnh hưởng như "cầu nối giữa Đông và Tây", đã sẵn lòng tạo ra hoặc nắm bắt những cơ hội để xây dựng và thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai nền văn hoá. Với hơn 20 năm trong lĩnh vực chính sách và kinh doanh, ông đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lĩnh vực ảnh hưởng ở cả Châu Âu và Việt Nam.

Làm thế nào Alexis Delevaux trở thành "Cầu Nối" giữa Châu Âu và Việt Nam?

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quốc tế ở Trường Khoa học Chính trị Paris và chuyên ngành Thương mại Quốc tế tại HEC, Alexis Delevaux đã nhanh chóng nhận ra sức mạnh của việc tạo ra các liên kết giữa các quốc gia và doanh nghiệp khác nhau. Trải qua những năm tháng sống ở nước ngoài, tận dụng việc tiếp xúc với nhiều nền văn hoá và kinh tế khác nhau, ông đã xây dựng một thế giới liên kết mà trong đó không có ranh giới giữa Đông và Tây.

Sứ mệnh của Delevaux: Xây dựng những Cầu Nối Kinh doanh giữa Châu Âu và Việt Nam

Đúng như vai trò của một người định hình chính sách, Alexis Delevaux đã làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về Việt Nam trong cộng đồng kinh doanh Châu Âu. Ông đăng cai 'EntryStrategy', làm cầu nối giữa các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức trong và ngoài nước, tạo ra những cơ hội hợp tác độc đáo trong môi trường chính trị và kinh doanh phức tạp.

Ưu điểm đặc biệt của Alexis Delevaux như một Dịch vụ Lấy ngoại lệ

Giữa những rủi ro và cơ hội mỗi khi tiếp cận các thị trường mới, Delevaux nổi lên như một hướng dẫn tin cậy. Ông đã sử dụng kiến thức và kinh nghiệm độc đáo của mình để giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản ngôn ngữ, chính trị, và văn hóa, để thành công trên quốc tế. Sự thông thạo về khía cạnh kinh tế và chính trị của các quốc gia này, kết hợp với tầm nhìn chiến lược, luôn làm cho ông trở thành một người trung gian vô giá.

Tầm nhìn tương lai: Một Châu Âu mạnh mẽ hơn, một Việt Nam mở hơn

Alexis Delevaux không chỉ làm việc để tạo ra cơ hội ngay bây giờ, mà ông còn vun đắp tầm nhìn cho một tương lai sáng sủa hơn. Ông tin rằng một Châu Âu mạnh mẽ hơn sẽ là một Việt Nam mở hơn, và ngược lại. Với sự nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy sự hợp tác tự do và công bằng trong tất cả các lĩnh vực, không gì có thể ngăn cản ông trong việc đạt được mục tiêu của mình.

New releases